Nov 05

Folga xeral

folga xeral

O vindeiro 14 de novembro estamos convocados á defensa dos intereses da maioría social, tralos recortes en servizos públicos básicos como a sanidade e as prestacións sociais unense agora os recortes en educación que non fan máis que condenar a esta sociedade á precariedade e a un futuro incerto, é por iso que os estudantes nos organizamos para facer fronte a todos estes ataques.

O vindeiro 7 de novembro reuniremonos varias delegacións e grupos de alumnos no Salón de Graos da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais ás 14,00h para coordinar accións e facer visible o malestar que domina as aulas, é por iso que te convocamos a ti, si a ti que es estudante a unirte a nos e reclamar o noso dereito a unha educación, sanidade e, en xeral, dos servizos públicos.

Nov 20

Voluntarizate na Uvigo!!!

Dende a Área de Voluntariado da Universidade de Vigo organízanse durante os días 29 de novembro a 1 de decembro as Xornadas Solidarias. (1ª parte).

cartaz xornadas voluntarizate

xornadas voluntarizate Uvigo

Esta iniciativa pretende dar resposta e canalizar a solidariedade que sabemos que existe na nosa comunidade. Sentir que as cousas poden ser mellores, e que nós podemos ser parte activa deste cambio, é a maior motivación para un voluntario. Ademais disto, non se precisa máis que unha colaboración adaptable coa túa dispoñibilidade e, a maiores da realización e satisfacción persoal obtidas, son moitas as avantaxes: pagamento dos gastos de desprazamento que se xeren como consecuencia do desenvolvemento da actividade, cobertura dun seguro durante a actividade, certificacións e ,xa de cara ao alumnado, posibilidade de recoñecemento de créditos como parte do plan de estudos cursado. Siga lendo