Nov 20

Voluntarizate na Uvigo!!!

Dende a Área de Voluntariado da Universidade de Vigo organízanse durante os días 29 de novembro a 1 de decembro as Xornadas Solidarias. (1ª parte).

cartaz xornadas voluntarizate

xornadas voluntarizate Uvigo

Esta iniciativa pretende dar resposta e canalizar a solidariedade que sabemos que existe na nosa comunidade. Sentir que as cousas poden ser mellores, e que nós podemos ser parte activa deste cambio, é a maior motivación para un voluntario. Ademais disto, non se precisa máis que unha colaboración adaptable coa túa dispoñibilidade e, a maiores da realización e satisfacción persoal obtidas, son moitas as avantaxes: pagamento dos gastos de desprazamento que se xeren como consecuencia do desenvolvemento da actividade, cobertura dun seguro durante a actividade, certificacións e ,xa de cara ao alumnado, posibilidade de recoñecemento de créditos como parte do plan de estudos cursado. Siga lendo