Xul 11

Horarios para o curso 2011-2012

horariosPublicamos os horarios de teoría e exames aprobados en comisión permanente o día 8 de xullo para o vindeiro curso académico 2011-2012. Deles sinalar que se aprobou o horario de primeiro por separado do resto, a razón é a implantación dun plan horario piloto ao que nos opuxemos os estudantes presentes e un profesor, sendo aprobado cos votos do resto de profesores. Opuxémonos porque consideramos o novo horario lesivo para o estudantado: plantexanse 14 programacións, unha para cada semana académica do curso, coa inestabilidade para o alumno que isto supón. Siga lendo

Xuñ 28

Aprobados calendarios 2010-2011

Hoxe na comisión permanente da Xunta de Facultade aprobáronse os horarios para o vindeiro curso 2010-2011 (podes descargalos abaixo comprimidos en zip con formatos pdf, odf e doc).

A principal novidade podémola atopar nos calendarios de 1º e 2º de Grao en ADE, onde as datas axustáronse de tal forma que quedase un día libre á semana – luns ou venres – có custe de incluír dúas sesións de titorías, por cuadrimestre, pola tarde. A idea disto é facilitar o traballo autónomo dos estudantes así coma reservar un día que permita o traballo en equipo.

É conveniente que lle botedes unha ollada posto que este ano en ADE poderá elixirse grupo (A, B ou C) cando se formalice a matricula, sempre que queden prazas libres.

Arquivos adxuntos:  calendarios-2010-2011-pdf (formato pdf), calendarios-2010-2011-odf (formato odf), calendarios-2010-2011(formato word)